Får og lam på græs

Hos Tolstrup Æbler afgræsser vi markerne ud fra princippet om holistisk afgræsning. Markerne opdeles i små folde, som afgræsses med stort dyretryk i kort tid. Hovedformålet er at udnytte fotosyntesen optimalt, det udmønter sig over jorden som øget græsvækst og under jorden som øget roddannelse og kulstofindlejring.
Græsmarken lægges ikke om – til glæde for vores økonomi og for klimaet, fordi kulstof bindes og forbliver i jorden. Samtidig er det godt for får og lam at blive flyttet jævnligt, da risici for sygdomme dermed nedsættes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *