Vi plukker Ingrid Marie!

Vi plukker Ingrid Marie!
Og finder ud af at vi har fået et nyt dyr i plantagen!
Bænkebideren spiller en vigtig rolle i nedbrydningskæden, når det drejer sig om at få findelt plantedele, der efterfølgende nedbrydes af svampe og bakterier til organiske stoffer, som igen optages af planterne.
Kortvarigt tænkte vi da lige. “Hvorfor lige i vores flotte Ingrid Marie?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *